11.04.2008 Odbył się  Koncert 15-sto osobowej Kameralnej Orkiestry Chińskiej z Pekinu. W repertuarze, oprócz ludowych, również utwory zachodnich klasyków m.in. Mozarta, Bizeta, Ravela, Liszta, zaaranżowanych na tradycyjne instrumenty.