LELIWA JAZZ BAND
Założony przez bandyżystę zespół Leliwa Jazz Band powstał w 1978 r. i działa przy TCK. Nazwa pochodzi od herbu „Leliva” przynależnego założycielom miasta Tarnowa (1330). Początkowa nazwa Ragtime Kapela podkreślała preferowanie ragtimu, lecz z czasem repertuar rozszerzono o standardy jazzu lat 20 i 30, a zespół przyjął obecną nazwę. Aranżacje utworó1) nawiązują do najlepszych tradycji tego gatunku – jazzu nowoorleańskiego, szczególnie zespołów Hot Five i Hot Seven L.Armstronga. Leliva Jazz Band jest laureatem nagrody „Złota Tarka” (Gold Washboard) na XXXV Old Jazz Meeting Iława 2005, a także zwycięzcą kilku innych konkursó2) jazzu tradycyjnego. Zespól brał udział w wielu krajowych i zagranicznych festiwalach jazzowych m.in.: Krakowskie Zaduszki Jazzowe, Baszta Jazz Festival, Hot Jazz Spring, Mazurska Fiesta Jazzowa, Zakopiańska Wiosna Jazzowa, Jazz Mondau- Zittau. W 2006 r. zespołowi przypadł zaszczyt prezentowania polskiego jazzu tradycyjnego na Euro Jazz Festiwalu w Rueil Malmaison pod Paryzem. Skład zespołu: Stanisław Stańczyk – tp, Kazimierz Król – cl, Józef Partyka – Tb, Kazimierz Partyka – ts, as, Roman Strzelec – b, tarka, Roman Bartnicki-dr, suzafon, Edward Wnęk- bjo, aranżacje.