19.02 godz. 17.30 Otwarcie wystawy w Galerii Promocji w cyklu DEBIUTY - malarstwo, rysunek i grafika absolwentek Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Karoliny Krajewskiej, Kamili Rzymskiej i Agnieszki Wójcik.
 
Fotoreportaż >>>
 

                                                   

 
 
 

 

Realizacja dyplomu jest dla młodego twórcy początkiem samodzielnej artystycznej drogi. Karolina Krajewska, Kamila Rzymska i Agnieszka Wójcik obroniły swoje dyplomy w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach w 2008 roku. W Galerii Promocji Domu Środowisk Twórczych prezentują wystawę dokumentującą ich nowe poszukiwania.
Ekspozycję tworzą prace graficzne i malarskie odmienne w sferze interpretacji i technicznej realizacji, ale spójne w warstwie treściowej. Zamykając się w świecie własnej wyobraźni i wrażliwości autorki prac prowadzą rozważania nad kondycją psychiczną człowieka nadając tym obrazom cechy wyraźnego indywidualizmu.
Bogactwo obserwowanej natury jest źródłem zarówno graficznych faktur jak i nośnikiem treści metaforycznych (prace Agnieszki Wójcik, Karoliny Krajewskiej). Obie autorki unikają przedstawienia ludzkiej postaci wprost a strukturalne, geologiczne kompozycje są tu środkiem obrazowania relacji między człowiekiem a naturą. Wyizolowane fragmenty obserwowanej rzeczywistości poddawane są kompozycyjnym przekształceniom według określonych zasad. W linorytach Karoliny Krajewskiej multiplikowany obraz daje odmienne kreacje tej samej matrycy. Tradycyjna struktura pejzażu z czytelnym horyzontem i strefowym walorowym układem płaszczyzn zostaje poddana procesowi syntetyzowania. Związek z rzeczywistym pejzażem staje się coraz mniej uchwytny dając w konsekwencji metaforyczną wizualizację ciała ludzkiego traktowanego jako część natury.
Wieloczłonowe układy kompozycyjne tworzy łącząc środki wyrazowe suchej igły i linorytu Agnieszka Wójcik. Dwoistość natury ludzkiej symbolicznie odnajduje w pozornej symetryczności, lustrzanym odbiciu odmiennych jednak w swej warstwie fakturowej powierzchni. Faktura ulega rozdrobnieniu, piętrzy się płasko dając efekt spłycenia przestrzeni i dominację rytmicznych cięć w rycinie. Ten prywatny pejzaż Agnieszka Wójcik buduje z najbardziej elementarnych cząstek wziętych z natury: skały i wody.
Zachowując realność obrazowania opowiada swoje liryczne, metaforyczne „historie” Kamila Rzymska. Zasłyszana legenda, opowieść, jest często głównym powodem powstania kompozycji malarskiej. Płótno staje się miejscem akcji – sceną dla wyimaginowanych i rzeczywistych postaci. Jej obrazy zaludniają dzieci, kobiety umieszczone we wnętrzach
o niewielkiej głębi, co pozwala osiągnąć większą wyrazistość, plastykę przedstawionych twarzy. Ważna rola przypada rekwizytom, które dopowiadają historie łagodne lub te w których czai się strach ze złego snu. Nasycone, kontrastowe barwy lub zawężenie gamy potęguje nastrojowość, poetykę prac.
Zachęcam do spotkania z dziełami młodych artystek.


Teresa Anna Ślusarek