Wystawy grafiki komputerowej Roksany Gołębiowskiej.

Roksana Gołębiowska studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. Dyplom uzyskała w Pracowni prof. Piotra Kunce w roku 1994. Od ukończenia studiów pracuje twórczo. Brała udział w kilkunastu wystawach zbiorowych, miała 3 wystawy indywidualne.
Przed laty, po ukończeniu studiów, z Placu Matejki szło się do ZPAP przy ul. Łobzowskiej. Tam uzyskiwało się legitymację umożliwiającą zakup materiałów do pracy w 1 specjalistycznym sklepie przy ul. Brackiej. Można tam było złożyć podanie o wystawę lub stypendium. To co było łatwe i proste, w rezultacie było dramatem młodych, którzy na serio poznawali swoją sytuację dopiero za jakiś czas. Kontakt ze światem, wyjazdy, dostęp do literatury, marzenia o poznawaniu słynnych galerii i muzeów. Oczywiście w tamtych czasach można było zrobić wiele, są na to zresztą dowody w historii polskiej sztuki współczesnej. Wchodzący w świat dzisiejszy Absolwent ma dostęp do materiałów i technologii, do internetu i kontaktów ze światem. Ale właśnie w tym wolnym świecie podejmowanie decyzji, wybór osobistej twórczej drogi, omijanie pozorów atrakcyjności czy pragnienie sukcesu - czyni pracę pełną przygód i doświadczeń, ale i stawia Artystę przed decyzjami zarówno twórczymi, jak i tymi dotyczącymi własnej, uczciwej i trudnej drogi.
Patrząc na prace Roksany Gołębiowskiej poznajemy świat tematów i problemów, które pasjonują Artystkę. Przestrzeń Kosmosu, ale i wnikliwie postrzegane drzewa, prace wyraźnie inspirowane naturą, ale i takie, które odchodzą w obszary niemal klasycznej abstrakcji. Wydaje się, że ważnym elementem w twórczości Roksany Gołębiowskiej właśnie teraz, kiedy tak wiele ma do powiedzenia w swych pracach jest metoda cyklu, metoda odkrywania pasjonujących motywów, które poddawane po wielokroć powtórzeniom pozwalają intensyfikować zarówno formę, kolor, jak i zamysł realizacji. Dzięki temu Artystka interpretując jeden motyw czy temat, wielokroć powtarzając formę czy kolor pogłębia wyraz pracy, dochodzi do syntezy formy, do jej wyrazistości, a niekiedy dramatycznego przekazu treści. Warto zwrócić uwagę na znaczenie koloru w tych pracach, rolę mroku, światła i cienia, na kontrasty i ich wzajemne oddziaływanie. Roksana Gołębiowska pracując w technice grafiki cyfrowej - pozostaje w obszarze twórczych spraw i ekspresji od wieków wyznaczających siłę i sens grafiki. Okazuje się, że grafika tak właśnie powstającą wywołuje emocje i wzruszenia, takie jak przed laty, pozwala uświadamiać nam sens i cel tego rodzaju twórczego ryzyka. Przypomina to sytuację słuchającego muzyki, który wchodzi w świat wzruszeń intensywnych i czytelnych tylko dla każdej lub każdego z nas. Intensywność kolorystyczna grafik Gołębiowskiej, kontrasty form biologicznych i geometrycznych, zielenie i czerwienie, żółcie i intensywne błękity dają tym pracom niezapomnianą ekspresję i siłę. Paul Klee powiedział kiedyś, że (…)” sztuka jest zawsze przenośnią wobec Kosmosu”. Taki właśnie świat ukazuje w swych pracach Roksana Gołębiowska.
Może pozwalam sobie tutaj na daleko idącą hipotezę, ale odszukuję w tych pracach poszukiwanie wyobrażenia Niewyobrażalnego Boga. Nie wiem czy Autorka zgodzi się ze mną, czy tak to odczuwa?
Kazimierz Malewicz napisał kiedyś, że ”wzlot ku bezprzedmiotowym wyżynom sztuki jest mozolny i pełen męki, a jednak uszczęśliwia.”
Chyba taką szczęśliwą ekspresję form i barw dostrzegamy i podziwiamy w pracach Roksany Gołębiowskiej.

Prof. Irena Popiołek-Rodzińska