Sponsor wystawy: Gazownia Sandomierska, ul. Żeromskiego 14,
27-600 Sandomierz