Archiwum imprez  2001

 

Styczeń

 • udział DŚT w Wielkiej orkiestrze Świątecznej Pomocy
 • (aukcja dzieł sztuki na rzecz WOSP i koncert w wykonaniu zespołu Dixenland)
 • koncert Jacka Kleyffa - 05.01.
 • biesiada literacka i prezentacja laureatów Świętokrzyskiej Premiery Literackiej,
 • koncert w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego,
 • koncert “ Melodie z różnych stron Świata” w wykonaniu Świętokrzyskiego Towarzystwa Muzycznego,
 • biesiada literacka i promocja powieści “Zakazany romans” Zbigniewa Leoniaka,

Luty

 • uroczystość poświęcona 170 Rocznicy Powstania Barw Narodowych (współorganizator),
 • Talk- show z Hanną Bakułą, oraz wernisaż jej prac,
 • benefis dr hab. Heleny Wolny ,
 • spotkanie z twórcami filmu “Przedwiośnie”,
 • biesiada literacka i promocja książki “Maj w Nowym Jorku” Zyty Trych,
 • koncert zespołu Włodzimierza Kiniorskiego i promocja nowej płyty
 • promocja “Antologii Współczesnych Pisarzy Kielecczyzny”i spotkanie z autorami
 • promocja tomiku poezji “Okolice Józefa i inne wiersze” autorstwa Zdzisława Antolskiego,

Marzec

 • recital Włodzimierza Turca (Ukraina),
 • koncert zespołu “Łoskot”,
 • promocja książki “Marzeń zielone migdały” Ireny Paździerz,

Tydzień Kultury Języka 19-03 –24.03

 • Konkurs krasomówczy dla studentów i młodzieży szkół średnich prowadzenie red. Krzysztof Irski,
 • Język, literatura, teatr (prezentacja teatrów amatorskich),
 • Dzień Dramy prowadzenie mgr Elwira Romańczuk,
 • Wykład prof. Jerzego Bralczyka “Język mediów językiem publicznej perswazji”,
 • Spotkanie z red. Jackiem Żakowskim “O języku mediów , polityków i nie tylko...”,
 • Przegląd szkolnych teatrów szkół średnich w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru,
 • Promocja tomiku wierszy Władysławy Szproch “ Portret słowoczuły”,
 • Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Święchem i promocja jego książki “Czakram wawelski,
 • Promocja książki prof. Barbary Otwinowskiej “Zawołać po imieniu”,
 • Biesiada literacka – Daniela Kowalska

Kwiecień

 • "Maraton Uśmiechu" - przegląd kabaretów; współorganizacja imprezy z red. Echa dnia,
 • konferencja historyczna Towarzystwa Miłośników Lwowa,
 • Otwarcie wystawy plastycznej uczniów Liceum Sztuk Plastycznych grupy Karzimierza Kieljana,
 • Recital Anny Kochowicz oraz promocja twórczości poetyckiej artystki,
 • Aukcja Dzieł sztuki na rzecz Domu Dziecka

Maj

 • “Wieczór z Janem Nowickim” i promocja jego książki pt. “Między niebem a ziemią” prowadzenie red. Janusz Knap,
 • Przegląd Kabaretów i Teatrów Studenckich – Kielce 2001r.,
 • “Dwory Polskie” – sympozjum Stowarzyszenia Historyków Sztuki (współorganizator) 24-25 Maj,
 • “Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale Świętokrzyscy” (impreza integracyjna Kraków-Kielce) - 27.05. między innymi:
  recital Anny Szałapak i Zygmunta Koniecznego
  koncert “Kasy” i Włodzimierza Kiniorskiego
  “Prozac czyli wesele o świcie“ – tekst Marek Mikos- wykonanie artyści Teatru im. S. Żeromskiego.
 • Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu studentów Akademii Świętokrzyskiej,
 • Sympozjum literackie poświęcone 40 Rocznicy Grupy Poetyckiej” Ponidzie”

Czerwiec

 • Koncert Hanny Banaszak 11.06.
 • Premiera Teatru Studenckiego “Bachus” – fragmenty sztuk S. Mrożka 12.06.
 • Spotkanie autorskie z Krzysztofem Kąkolewskim – prowadzenie red. Janusz Knap 16.06.
 • Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Ogniska Muzycznego 24.06.
 • Promocja książki prof. Stanisława Żaka pt. “Witold Gombrowicz – autobiografia, autokreacja i legenda” 27.06.

Lipiec – sierpień

 • Lipiec – przerwa urlopowa – trwają prace remontowe w obiekcie
 • Sierpień
 • Koncert "Zamkowe spotkania z muzyką": muzyka Irlandii, Szkocji i Walii w wykonaniu zespołu "Wassail". 19.08.

 Wrzesień

 • 07.09. - wernisaż - "Mistrzowie Polskiego Krajobrazu". Ogólnopolska wystawa fotografii.
 • 14.09. - spotkanie autorskie z wybitnym  polskim poetą i dramaturgiem Tadeuszem Różewiczem,
 • 16.09. - otwarcie ogólnopolskiej wystawy "Powódź 2001 - Nadzieja",
 • 18.09. - promocja albumu prac plastycznych Krzysztofa Jackowskiego i spotkanie z artystą,
 • 19.09 – biesiada literacka i promocja książki “Kultura wsi XIX i XX” Edwarda Traczyńskiego,
 • 21.09. - Benefis 70-lecie Zyty Trych - Prezes Kieleckiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych,
 • 25.09 – spotkanie z artystą Eugeniuszem Szołą pn. “Człowiek renesansu” i prezentacja jego twórczości muzycznej, literackiej i plastycznej,
 • 28.09 – prezentacja teatrów szkolnych (III L.O. - DST współorganizatorem).

Październik

 • 05.10. - spotkanie, recital i wernisaż prac fotograficznych Magdy Umer
 • 08.10. – wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu “Złote miotły” (DST współorganizatorem),
 • 16.10. – sesja naukowo-literacka poświęcona twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (DST współorganizatorem),
 • 18.10. – koncert kameralny w wykonaniu kwartetu smyczkowego,
 • 19.10. – promocja książki “Mistrzowie Polskiej Sceny” autorstwa Barbary Bieleckiej-Mierzejewskiej,
 • 23.10. – rozstrzygnięcie konkursu literackiego “Piękne nasze miasto Kielce”,
 • 25.10. – wieczór fraszek i spotkanie z autorami, członkami Towarzystwa Przyjaciół Nauk Pięknych,
 • 28-29.10. – II Kieleckie Spotkania z Jazzem: koncert grupy No Name i Marzeny Ślusarczyk, koncert kwartetu Jerzego Główczewskiego.

Listopad

 • 9.11. - otwarcie wystawy  "Sacrum - Dzisiaj II",
 • 10.11. – wieczór poetycki “Śpieszmy się kochać ludzi”,
 • 18-21.11. - XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Sakralnej,
 • 19.11. – spotkanie autorskie z Benedyktem Koziełem,
 • 27.11. – Biesiada Literacka Towarzystwa Przyjaciół Nauk Pięknych,
 • 30.11. – Promocja książki “Jeszcze jedno życie” Macieja Andrzeja Zarębskiego,
 • 30.11. – Otwarcie wystawy fotograficznej Małgorzaty Stępnik.

 

Najciekawsze prezentacje

 

Autoportret Talk - show z Hanną Bakułą, oraz wernisaż jej prac

Studiowała malarstwo pod kierunkiem profesorów Eibischa, Kobzdeja, Tarasina w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem oraz stypendia MKiS za pracę teoretyczną i cykl obrazów poświęconych kulturze peryferii miejskich. Miała 50 indywidualnych wystaw malarstwa, rysunku, rzeźby ceramicznej.
W 1981 roku wyjechała do Nowego Jorku, gdzie zamieszkała na Manhattanie rysując i malując portrety oraz projektując scenografie i kostiumy dla awangardowego teatru "The Kitchen", za co została wyróżniona nagrodą "Off Brodway". W 1982 roku z rekomendacji "Guggenheim Museum" otrzymała roczne stypendium twórcze. W 1983 roku zdobyła I nagrodę malarską na festiwalu sztuki słowiańskiej w Nowym Jorku.
Wykonała portrety m. in. Grace Jones, Liv Ulman, Yehudi Menuhina, Rudgera Palme, Daniela Olbrychskiego, Agnieszki Osieckiej, Beaty Tyszkiewicz, Kory i wielu innych znanych osób. W 1987 roku TVP zrealizowała film "Firma Portretowa Hanny Bakuły". Twórczość Hanny Bakuły  to malarstwo, scenografie, rzeźby, słowo pisane - fascynuje

 

 

Pan Janek jak zwykle z wianuszkiem kobiet SPOTKANIE z Janem Nowickim - 11.05.2001

 

"Mistrzowie Krajobrazu Polskiego" - Ogólnopolska wystawa fotografii

 

Oranżeria - fragment ekspozycji
Otwarcie wernisażu

 

Wystawa fotografii  "Nadzieja"

 

 

 

 Recital  Magdy Umer

  

Spotkanie z Tadeuszem Różewiczem

 

Tadeusz Różewicz
Tadeusz Różewicz i Magdalena Kusztal

 

Benefis Zyty Trych

 

Zyta TrychZyta Trych i Magdalena Kusztal
 

Wystawa  "SACRUM - DZISIAJ II"

 

Lech Polcyn - "Macierzyństwo", fotografia - główna nagroda w konkursie.
Lech Polcyn - "Macierzyństwo", fotografia - główna nagroda w konkursie.
Jury:

Alojozy Oborny - przewodniczący
Magdalena Chojnowska-Janik
Jerzy Daniel
Maciej Frankiewicz
Sławomir Golemiec
Andrzej Pęczalski
Paweł Pierściński
Jan Walasek

 

 

 

 

Po zapoznaniu się z 276 pracami (151 z zakresu malarstwa, rysunku i grafiki, 24 rzeźbiarskie, 9 tkanin oraz 82 praca fotograficzne), które nadesłało na konkurs 132 autorów, Jury do wystawy dopuściło 121 dzieł autorstwa 77 twórców i postanowiło nie przyznawać nagrody pierwszej, a ogólną pulę środków przeznaczonych dla laureatów podzielić następująco:

II nagroda
Lech Polcyn (Kraków) - za zestaw dwu prac fotograficznych pt. "Macierzyństwo"

trzy równorzędne nagrody trzecie:

Anna Kaszuba-Dębska (Kraków) - za tryptyk malarski "Oczekiwanie"
Marek Struzik (Wrocław) - za cykl rzeźbiarski "Krótka historia krzyża"
Tadeusz Szypowski (Ostrowiec Świętokrzyski) - za obraz "Znak dramatu"

oraz cztery równorzędne wyróżnienia:

Lidia Małyszko-Ranik (Gdańsk) - za obraz "W drodze"
Zbigniew Kurkowski (Kielce) - za obraz "Wiara"
Łukasz Kwiatkowski (Kielce) - za obraz "Złe"
Tadeusz Kowalski (Łódź) - za cykl prac fotograficznych pt. "Chleba naszego powszedniego"

 

 

XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Sakralnej

 

Wystąpili:

Piotr Grajter (Łódź) - organy

Schola Gregoriana  Wyższego Seminarium Duchownego pod dyrekcją ks. prof. Zbigniewa Rogali

Erik Bostrom (Sztokholm) - recital organowy