Dom Środowisk Twórczych
Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach

Sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez Dom Środowisk Twórczych Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach odbywa się:

 

w recepcji Pałacyku Zielińskiego
(Kielce, ul. Zamkowa 5)

w dni powszednie w godz. 14:00 – 20:00
w weekendy w godz. 8:00 – 20:00

online, codziennie przez całą dobę
przez serwis www.bilety24.pl

(cena biletu zakupionego online
jest powiększana o prowizję operatora
)

 

Osoby, które za zakupione bilety chcą otrzymać fakturę VAT muszą zgłosić ten fakt kasjerowi oraz podać numer NIP przed dokonaniem transakcji.

 

Prosimy o przemyślany zakup biletów na koncerty i spotkania w Domu Środowisk Twórczych – zwrot biletów jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku odwołania lub zmiany terminu imprezy przez DŚT.

Po zakupie biletu prosimy o zachowanie paragonu do dnia odbycia się wydarzenia – zwrot biletu możliwy będzie tylko z posiadanym paragonem. Zwrotu za bilety kupione online dokonuje serwis www.bilety24.pl.

 

Wszystkie ceny biletów na wydarzenia organizowane przez Dom Środowisk Twórczych zawierają już naliczone rabaty, które przysługują:

  1. Posiadaczom Karty Seniora (zgodnie z uchwałą RM Kielce nr LVI/1263/2018 z dnia 17.05.2018 r.).
  2. Wszystkim pozostałym naszym odbiorcom (zgodnie z zarządzeniem dyrektora DŚT z dnia 25.09.2018 r.).

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

  1. Dom Środowisk Twórczych Pałac Tomasz Zielińskiego w Kielcach - tu honorujemy Kartę Dużej RodzinyPosiadaczowi Karty Dużej Rodziny wydanej przez Prezydenta Miasta Kielce, zgodnie z uchwałą RM Kielce  37/728/2020 z dnia 03.12.2020 r., przysługuje zniżka w wysokości 50% na zakup jednego biletu na jedno wydarzenie w danym miesiącu kalendarzowym.
  2. Posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przysługuje zniżka w wysokości 5% na zakup biletu na każde wydarzenie organizowane przez Dom Środowisk Twórczych.
  3. Zniżki z obu rodzajów Kart Dużej Rodziny nie sumują się.
  4. Korzystanie z uprawnień na podstawie Karty Dużej Rodziny możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika.
  5. Dom Środowisk Twórczych zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych na Karcie Dużej Rodziny z dokumentem tożsamości uczestnika wydarzenia (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka); w przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość Karta Dużej Rodziny jest ważna z Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.
  6. Na żądanie Pracownika Domu Środowisk Twórczych przy wejściu na wydarzenie użytkownik Karty Dużej Rodziny zobowiązany jest do jej okazania wraz z biletem oraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nieokazanie ww. dokumentów może być powodem odmowy wejścia na wydarzenie organizowane przez Dom Środowisk Twórczych.
Free Joomla! templates by AgeThemes