Dom Środowisk Twórczych
Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Domu Środowisk Twórczych Pałac T. Zielińskiego w Kielcach

Dostępność cyfrowa

Strony internetowe prowadzone przez Dom Środowisk Twórczych są responsywne i częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strony internetowe nie są wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Parter budynków wchodzących w skład Domu Środowisk Twórczych w Kielcach oraz ogród dostępne są dla osób niepełnosprawnych ruchowo z poziomu terenu przy wejściu głównym. Wewnątrz budynków, ze względu na ich zabytkowy charakter, nie ma wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Korytarze i schody są ogólnodostępne i nie są oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku. Budynki nie posiadają łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. W bezpośredniej bliskości budynków nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynkach nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia deklaracji: 2021-12-21.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-14.

 

Free Joomla! templates by AgeThemes